İptal Koşulları

İptal Koşulları

Villa kiralama sektörü, diğer turizm sektörlerinden çok farklı bir sektör olmasından dolayı, iptal şartları ve cezai müeeyyideleri genellikle çok katı olan bir sektör özelliğini taşımaktadır. Söz konusu olan Villalar sezonda en fazla 6 ila 15 müşteri ağırlamak hedefi ile kiraya çıkarlar. Siz yerinizi ayırttığınız andan itibaren yer sizin için o tarihe kadar bekler ve siz gelmediğiniz takdirde, sizin yerinizi doldurmak çok zor olmakta ya da imkansız olabilmektedir. Bundan dolayı bu şartlar villa sahipleri için büyük önem taşımaktadır. İptallerden oluşan boşluklar sebebi ile iptal edilen her rezervasyonun yeri dolmayabilir ve villa sahipleri bundan dolayı büyük zararlar edebiliriler.

Avrupada bu sistem depozito sonrası kalan (balance) ücretinin giriş tarihinden 2 ay öncesinden ödenmesi gerekmektedir. Yani müşteri villaya girmeden iki ay öncesinde tüm ücreti ödemektedir. Bu sistemi suistimal edebilecek kişilere karşı, Yerli konuklarımız için kalan ücreti villa girişinde almaktayız. Yapılan bu iyi niyetin suistimalini engellemek için de, anlayışınıza istinaden bu şartlar devreye konulmakta ve villa sahipleri ciddi bir şekilde korunmaktadır. Lütfen iade taleplerinizden önce aşağıdaki şartları dikkatle okuyunuz ve size gönderilen mailleri ve evrakları dikkatle inceleyiniz. 

www.heryerdevilla.com ’nın hizmeti haksız olarak vermekten vazgeçmesi halinde www.heryerdevilla.com , MÜŞTERİ’nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ’ye iade eder.

  • MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasından 61 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde, toplam tutarın % 15’i hizmet bedeli (hizmet giderleri,vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masrafları kapsamaktadır) hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.
  • MÜŞTERİ, satın aldığı ürünü/hizmeti kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasına 60-46 gün kala yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde toplam tutarın %30’unu
  • MÜŞTERİ, satın aldığı ürünü/hizmeti kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasına 45-31 gün kala yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde toplam tutarın %50’sini
  • Müşteri satın aldığı ürünü/izmeti kullanmaktan vazgeçtiğini 30 ve daha az günkala yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde ise toplam tutarın tamamını www.heryerdevilla.com ’ya ödemeyi kabul eder.

***MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri (tesislerdeki uygunluklar ve ilk yapılan rezervasyonun giriş tarihine kalan suresi göz önüne alınarak www.heryerdevilla.com her türlü alternatifi sunmaya ve yardımcı olmaya çalışacaktır) vazgeçme anlamına gelmekte olup , MÜŞTERİ tarafından yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir.

11- MÜŞTERİ’nin kendisi, veya birinci derece akrabalarının(anne,baba,kardeş,eş ve çocuklarını kapsar) rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları/ ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi MÜŞTERİ’nin tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnası olup, böyle bir durumda ödenmesi zorunlu olan toplam tutarın % 15’i hizmet bedeli (hizmet giderleri,vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masrafları kapsamaktadır) hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın MÜŞTERİ’ye 14 gün içerisinde iade edilecektir.

12- MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 15 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

13- MÜŞTERİ’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda www.heryerdevilla.com , MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz ve iptal koşulları devreye girer. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, satın almış olduğu hizmetin kalan süresinden yararlanabilir.

14- Villaya giriş en erken saat 15:00 ten sonra yapılır ve çıkış saati en geç 10:00 dur. Giriş ve Çıkış Saatleri villaya ya da tesise gore farklılıklar gösterebilir ve sitelerimizde ürün detayları kısmında belirtilmiştir.

15- Konaklama yapacak kişi sayısı villanın özelliklerinde belirtilen  kişi sayısını geçmemelidir. Gelecek olan tüm konukların isim – soy isim ve TC kimlik numaraları rezervasyon işlemleri sırasında oluşturulan rezervasyon sözleşmesinde bulunmalıdır.Sözleşmede bulunandan fazla kişi gelmesi durumunda,ilave kişilerin anılan hizmeti kullanması, tesise kabul edilmesi www.heryerdevilla.com’nın ve Tesis Yetkilisinin insiyatifindedir.Anlaşmazlık durumunda iptal koşulları devreye girer.

16 –Müşteri,tesise/villaya girişte tesis yetkilisi yada www.heryerdevilla.com Personeli’nin belirtmiş olduğu kurallara uyacağını,uymaması durumunda www.heryerdevilla.com’nin sözleşmeyi herhangi bir  tazminat yada iade yapmaksızın tek taraflı feshedeceğini kabul eder.

17- Kiralama süresi içinde oluşabilecek maddi ve manevi hasarlar için villa girişinde 500 TL ila 10.000 TL arasında hasar depozitosu alınmaktadır. Hasar depozitosu, tatilinizin son günü gerekli kontrollerin ardından eğer bir hasar tespiti yapılmamış ise tarafınıza iade edilecektir.

18- Kiralanan villanın tüm özellikleri (mesafeler,lokasyon,evin donanımı,gerekli ölçüler v.b.) web sitemizde belirtildiği gibidir.Websitemizde belirtilmeyen ve hassas olduğunuz konuları,villaya girişinizde süpriz yaşamamak için rezervasyon departmanımıza sormanız gerekmektedir.Villaya girişinizde villanın belirtildiği gibi olmadığını iddia ederek iptal etme talebiniz kesinlikle kabul edilmeyecektir.Bu gibi durumlarda iptal koşulları işletilecektir.

19- Kiralanan villada herhangi bir şekilde hırsızlık olayının meydana gelmesi (kilitli yerlerin kırılması suretiyle, açık kapı ve pencereden girilmesi suretiyle ya da kapalı kapı ve pencereden girilmesi suretiyle) müşterinin uğramış olduğu maddi ve manevi zararlar şirketimiz tarafından karşılanmayacaktır. Müşterinin kusurlu davranışı sebebiyle kiralanan taşınmazda ve ya demirbaşlarda her hangi bir zarar ya da eksilme söz konusu olduğu takdirde bu zarar MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.

 20- MÜŞTERİ, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere konaklama hizmeti başlamadan evvel, hırsızlık,kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını karşılamak üzere bağımsız sigorta firmaları aracılığı ile sigortalatabilir.

21- MÜŞTERİ tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından,iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir.

22- MÜŞTERİ'nin reşit olmaması halinde; firmamız kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu belgede yazılı iptal koşulları devreye girecektir.

23- MÜŞTERİ, hizmetin sona ermesinden sonra memnuniyetinin ölçümü amacıyla aranarak onay vermesi halinde memnuniyet ölçüm anketine katılabilir ve görüşleri, www.heryerdevilla.com websiteleri kuralları çerçevesinde incelendikten sonra www.heryerdevilla.com sitelerinde yayınlanabilir.

24- Müşteri Rezervasyon işlemlerini tamamlayarak yukarıda belirtilen ve 23 maddeden oluşan tüm koşulları kabul etmiş sayılacaktır.